fbpx
Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Saugumo taisyklės

UAB “VANDENLENČIŲ KELIAS“ VANDENLENČIŲ PARKO TAISYKLĖS

 1. Draudžiama:
 • Eiti į trasą be gelbėjimosi liemenės ir šalmo:
 • Eiti į trasą apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių medžiagų ar kitų svaigalų;
 • Pažeidinėti parko inventorių;
 • Čiuožti per figūras neturint pakankamai įgūdžių;
 • Čiuožti per figūras su tam nepritaikyta įranga (vandens slidės, vandenlentė skirta kateriui);
 • Sąmoningai pakenkti kitų parko lankytojų sveikatai;
 • Atlikinėti triukus ar manevrus, kurie gali pakenkti parko įrangai ar kitų asmenų sveikatai.
 1. Prieš pradedant plaukti vandenlenčių parke, lankytojas privalo susipažinti su taisyklėmis

VANDENLENČIŲ SPORTO TAISYKLĖS (Patvirtintomis UAB “Vandenlenčių kelias“ direktoriaus įsakymu Nr. DS 19, 2018 m. rugpjūčio 17 d.) ir su SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJA (Patvirtinta UAB UAB “Vandenlenčių kelias“ direktoriaus įsakymu Nr. DS 20, 2018 m. rugpjūčio 17 d.)  jeigu plaukiate pirmą kartą, privalote išklausyti ir instruktažo. Visos taisyklės yra laisvai prieinamos, jų buvimo vieta nurodyta prie kasos, su jomis galima susipažinti bet kurio metu:

 • Plaukdami vendenlente, kelių lenta ar slidėmis esate patys atsakingi už savo saugumą.
 • Privalote laikytis operatoriaus nurodymų.
 • Privalote mokėti plaukti, dėvėti gelbėjimosi liemenę ir šalmą.
 • Atsitikus nelaimei, šaukti pagalbos balsu ir specialiu ženklu – rankos delnu pliaukštint sau per viršugalvį.
 • Matant prieš save žmogų ar kliūtį iš anksto juos apiplaukti, jaučiant bent kažkokį pavojų paleisti virvės rankeną! Paleisti virvę taip, kad nepataikytų į žmogų.
 • Nukritus, stebėti ar neatplaukia iš galo žmogus bei laisva virvės rankena nekelia pavojaus. Norint apsisaugoti nuo virvės rankenos – panerti! Jei matomas žmogus, nejudėti, leisti jam praplaukti, blogiausiu atveju panerti.
 • Nukritus, neatsiseginėti lentos, o plaukti kuo skubiau link kranto!
 • Draudžiama dėti virvės rankeną sau tarp kojų ar vynioti virvę aplink kūną bei kitas kūno dalis!
 • Stebėti kitus žmones, ar jiems viskas gerai. Atsitikus nelaimei nedelsiant pranešti operatoriui!
 • Finišuoti reikia tam skirtoje vietoje, prie baltų burbulų!
 • Draudžiama važiuoti ant kliūties su naujoko lenta ir kelių lenta!
 • Čiūožti ant aukštesnių nei 0,5 m kliūčių gali tik mokantys ir žinantys, kaip tai daryti.
 • Plaukti dviems leidžiama tik oeratoriaus sprendimu, kuris neturi būti aiškinamas.
 • Draudžiama startuoti iš vandens! Sustojus sistemai, paleisti virvės rankeną ir plaukti į krantą.
 • Finišuojant, paleisti virvę taip, kad nepataikytų į žmogų.
 • Draudžiama čiuožti ant kliūties, kai šalia jos 4 metrų atstumu yra žmogus ar daiktas!
 • Krentant nuo kliūties ar vandenyje, būtina paleisti virvės rankeną.
 • Padarius vieną iš šių pažeidimų, operatorius atkabina plaukiantį, duoda įspėjimą, taip gali be įspėjimo uždrausti plaukti tą dieną.
 1. Lankytojas yra asmeniškai atsakingas už savo sveikatos būklę ir fizinį pasirengimą. Vandenlenčių parko darbuotojai neatsako už traumas, kurios gali atsirasti vandens sporto metu.
 2. Lankytojas supranta, kad net laikantis visų taisyklių, galimybė susižeisti, sugadinti savo ar vandenlenčių parko įrangą visados išlieka.
 3. Jei lankytojas yra jaunesnis nei 14 metų, parko taisykles privalo perskaityti ir pasirašyti vienas iš tėvų, globėjas, stovyklos vadovas ar įgaliotas asmuo, kuris yra vyresnis nei 18 metų ir prisiima atsakomybę už nepilnametį.
 4. UAB “Vandenlenčių kelias“ neprisiima jokios atsakomybės už žalą, daiktų praradimą, nelaimingus atsitikimus, fizinius sužalojimus įvykusius dėl lankytojo neatsakingumo, dėmesio stokos (arba dėl šių taisyklių nesilaikymo).
 5. Nesilaikant šių taisyklių, lankytojas prisiima visą atsakomybę už padarytą žalą vandenlenčių parkui ar trečios šalies asmenims.
 6. Lankytojas atsisako nuo bet kurių reikalavimo teisių ir apsiima nekelti nei turtinių, nei kitokio pobūdžio pretenzijų ir reikalavimų Savininkui dėl vandenlenčių tvenkinyje gautų kūno sužeidimų, žalos arba nuostolių (traumų, inventoriaus, transporto priemonių sugadinimo ir pan.), jeigu tai įvyko šių sąlygų pažeidimo arba nesilaikymo rezultate.