fbpx
Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Pirkimo taisyklės

  1. BENDROS PIRKIMO TAISYKLĖS

1.1. Pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes ir paslaugas UAB „Vandenlenčių kelias“, juridinio asmens kodas 303572536, registracijos adresas: Trakų g. 13 – 12, Vilnius.

1.2. Pirkėjas prieš atlikdamas mokėjimą sutinka su šiomis bei saugumo taisyklėmis ir  įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Pirkėjui perkant elektroninėje parduotuvėje www.wakeway.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su elektroninėje parduotuvėje parduodamų vandenlenčių abonementų kainomis.

1.5. Prekes/Paslaugas pirkti gali tik 18 metų amžiaus ir vyresni asmenys. Atliekant pirkimą, Pirkėjas patvirtina, kad jis arba ji yra ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus arba gavo sutikimą iš tėvų arba teisėto globėjo, kuris yra pateiktaswww.wakeway.lt, kuris yra ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus ir sutiko su šiomis Sąlygomis jūsų vardu

Vaikai iki 14 metų gali lankytis tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusiųjų asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti iki 4 vaikų. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą. Asmenys nuo 14 iki 18 metų privalo turėti tėvų sutikimą.

1.6. Pirkėjui perkant paslaugas/prekes turi būti nurodomi teisingi asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Patvirtindamas paslaugų/prekių užsakymą Pirkėjas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo įvesti duomenys yra teisingi.

1.7. Sandoris (sutartis) tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje www.wakeway.lt pasirinkęs paslaugą/prekę, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Pirkti”.

  1. APMOKĖJIMAS

Atsiskaitydami už prekes, būsite nukreipti į mokėjimų įstaigos UAB OPAY solutions sistemą, kur galėsite išsirinkti norimą apmokėjimo būdą.

2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvos Respublikoje veikiančių bankų: „Swedbank“, „SEB“, „Luminor“, „Citadele“, „Šiaulių bankas“, „Medicinos bankas“. Atsiskaitant šiuo būdu OPAY sugeneruoja krepšelį pagal kurį yra atliekamas mokėjimas. Lėšos už prekes ar paslaugas atsiskaitant www.wakeway.lt svetainėje bus įskaitytos į mokėjimo įstaigos UAB OPAY solutions banko sąskaitą. Kiekvieną kartą atsiskaitant yra sugeneruojamas unikalus krepšelis, todėl pavedimai, kurie atliekami pakartotinai naudojant jau panaudota krepšelį nėra įskaitomi.

2.3 Mokėjimai naudojantis elektronine bankininkyste – momentiniai mokėjimai inicijuojami tarpininkaujant UAB OPAY.  Atsiskaitymo metu inicijuojamas mokėjimas pirkėjo vardu pasirinktoje finansų įstaigoje, kurį reikia patvirtinti. Šio tipo mokėjimai yra naudojami norint atsiskaityti su „Revolut“ ir „Paysera“ sąskaita. Kiekvieną kartą atsiskaitant yra sugeneruojamas unikalus krepšelis, todėl pavedimai, kurie atliekami pakartotinai naudojant jau panaudota krepšelį nėra įskaitomi.

2.2. Apmokėjimas naudojantis mokėjimo kortele  – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo turima kreditine, debetine arba virtualiąja kortele. Atsiskaitant šiuo būdu mokėjimų įstaiga UAB OPAY solutions Pirkėjui sugeneruoja mokėjimą pagal jo apmokamą užsakymą. Tuomet reikia užpildyti savo kortelės duomenis – jos savininko vardą ir pavardę, kortelės numerį, galiojimo datą bei trijų skaičių saugos kodą (CVV).
SVARBU! Atsiskaitymai kortele vykdomi tik jei Pirkėjo kortelę išdavęs bankas dalyvauja saugių atsiskaitymų internetu programose (MasterCard SecureCode arba Verified by Visa). Suvedus kortelės duomenis Pirkėjas gali būti nukreiptas į kortelę išdavusio banko puslapį saugos kodo suvedimui, kuris reikalingas patvirtinti tapatybę.  Jei mokėjimas nebus patvirtintas, prašome kreiptis į kortelę išdavusį banką arba pasirinkti kitą mokėjimo būdą.

SEB interneto bankas  (AB „SEB bankas“). Teirautis telefonu: 1528
Swedbank interneto bankas (AB „Swedbank”). Teirautis telefonu: 1884
Luminor (Luminor Bankas Lietuvos skyrius). Teirautis telefonu: 1608
Citadele internet bankas (AB „Citadele bankas“). Teirautis telefonu: 8 800 72739
Šiaulių banko „SB linija“ (AB „Šiaulių bankas“). Teirautis telefonu: 8 700 55055

nuo 2022 m. balandžio 1 dienos visoje Europos Sąjungoje mokant kortele taikomas 3D saugus autentifikavimas (angl. 3D Secure Authentication), užtikrinantis saugų mokėjimą. 3D Secure (3 domenų struktūra) autentifikavimas, taip pat žinomas kaip mokėtojo autentifikavimas, yra saugos protokolas, padedantis išvengti sukčiavimo atliekant internetines kredito ir debeto kortelių operacijas. Tai leidžia bankams prašyti papildomos informacijos iš kortelės turėtojo, kad patikrintų pirkinį. Jei gaunate klaidą „3D autentifikavimas nepavyko“, tai reiškia, kad sėkmingai neįvedėte reikiamos informacijos.

  1. GRĄŽINIMAS

3.1. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 20 d.d.

3.2. Pinigai negrąžinami, kai paslauga jau yra panaudota, Pirkėjas turi terminuotą pirkimo sutartį, nepriklausomai nuo to ar naudojasi paslauga. Išskyrus išskirtinius atvėjus, kurie yra iš anksto suderinti su administracija.

  1. TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas paslaugas/prekes, ir jas priimti.

4.2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti registraciją ir ištrinti duomenis.

4.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją.

  1. RINKODARA IR INFORMACIJA

5.1. Pardavėjas elektroninėje parduotuvėje www.wakeway.lt  gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

5.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

5.4. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų (jeigu tokie būtų siųnčiami) dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

5.5. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais ,,Privatumo politikoje“ nurodytomis sąlygomis.

  1. NUOMOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės www.wakeway.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

6.3. Paradvėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

6.4. Pirkėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pardavėjui.

6.5. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

6.6. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.wakeway.lt
teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

 7.1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

7.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.